čtvrtek 12. června 2008

Výroční zpráva k 100. výročí založení ZO CHZK Plzeň č. 8

 Je pro nás velká čest, že můžeme oslavit 100 let od založení naší organizace. Naši předkové udrželi organizaci přes dvě světové války, a proto je naší morální povinností a závazkem do budoucna pokračovat v činnosti, jež byla započata 9. 6. 1908.
  Rok po oslavě 80 let trvání organizace došlo v naší republice ke změně politické situace. KSČ ztratila vedoucí úlohu ve státě, proběhla sametová revoluce. Lidé začínají řešit sami svoji budoucnost. Někdo začíná podnikat, další jsou nuceni měnit zaměstnání. Díky otevření hranic lidé začali jezdit na dovolené do zahraničí, rozšířilo se používání počítačů, internetu, mobilních telefonů, lidé postupně mění svůj životní styl. Tím dochází k celkovému útlumu chovatelství, což postihlo i naší organizaci. Členská základna zestárla, došlo k úbytku členů a u zbylých upadal zájem o aktivní činnost v ZO.