čtvrtek 12. června 2008

Výroční zpráva k 100. výročí založení ZO CHZK Plzeň č. 8

 Je pro nás velká čest, že můžeme oslavit 100 let od založení naší organizace. Naši předkové udrželi organizaci přes dvě světové války, a proto je naší morální povinností a závazkem do budoucna pokračovat v činnosti, jež byla započata 9. 6. 1908.
  Rok po oslavě 80 let trvání organizace došlo v naší republice ke změně politické situace. KSČ ztratila vedoucí úlohu ve státě, proběhla sametová revoluce. Lidé začínají řešit sami svoji budoucnost. Někdo začíná podnikat, další jsou nuceni měnit zaměstnání. Díky otevření hranic lidé začali jezdit na dovolené do zahraničí, rozšířilo se používání počítačů, internetu, mobilních telefonů, lidé postupně mění svůj životní styl. Tím dochází k celkovému útlumu chovatelství, což postihlo i naší organizaci. Členská základna zestárla, došlo k úbytku členů a u zbylých upadal zájem o aktivní činnost v ZO.


  V posledních 40ti letech organizace sídlila na několika místech v Plzni. Postupně ve Veleslavínově, Tylově a naposledy v Plzenecké ulici. V Tylově ulici byly prostory navráceny po roce 1989 původnímu majiteli a totéž následovalo v ulici Plzenecké. Veškeré stojany a zástěny používané při výstavách se přestěhovaly k př. Kudovi do Zruče. Zde bylo vše uloženo v kůlně, kde však došlo vzhledem k povětrnostním podmínkám ke znehodnocení tohoto zařízení a k jeho postupné likvidaci.
 V 80. letech se pořádaly výstavy U Rudolfů, v Dominiku, v tělocvičně ve Štruncových sadech, v sokolovně v Božkově, v agitačním středisku na náměstí Krautwurma na Slovanech, na obecním úřadě v obci Senec, v kulturní místnosti hlavního nádraží ČSD v Plzni a v závodním klubu Technomatu.
  Pro organizaci bylo stále větší finanční zátěží pořádání těchto výstav, a začaly se tedy pořádat pouze soutěže ve zpěvu, na které ale nebyla zvána veřejnost, čímž docházelo k postupnému útlumu činnosti organizace.
  V roce 1984 jsme pořádali celostátní mistrovskou soutěž na Plzeňském výstavišti. Mistrem republiky se zde stala Milada Schulzová z Orlové.
  Členské schůze se konaly v sídle organizace, výroční schůze v restauraci Řemeslnická beseda. Po roce 1992 se pro nezájem a nedostatek účastníků přestaly pořádat i soutěže ve zpěvu. Schůze se konaly zásluhou př. Hilgarta a př. Kudy v restauracích v obci Senec. Soutěže se začaly opět pořádat zásluhou př. Lucáka a Macána v roce 1997, kdy soutěž po několikaleté pauze proběhla v Chudenicích na zámečku Lázeň. Byli pozváni i neorganizovaní chovatelé kanárů na předvádění zpěvu. Od roku 1998 se začaly soutěže konat ve Staňkově v kulturní místnosti městského úřadu. Zástupci úřadu ve Staňkově nám umožňují využívat tyto prostory zdarma. Společně se soutěží jsme začali pořádat nejen veřejné předvádění zpěvu, ale i jednodenní výstavy. Takto jsme se dostali opět do podvědomí občanů. Výstavy získávají svou tradici a navštěvují je lidé z různých míst ČR. Začala se rozšiřovat i naše členská základna. Propagace těchto výstav je prováděna pomocí řady chovatelských periodik, prostřednictvím regionálního tisku, plzeňského rozhlasu i internetu. Př. Macán provozuje historicky první české internetové stránky s tematikou chovu kanárů. Propagaci chovu kanárů provádíme i mezi mládeží, akcemi u příležitosti Mezinárodního dne dětí či přednáškami ve škole.
  Přestože kolem roku 1990 docházelo k útlumu činnosti, dosáhli jsme paradoxně největšího úspěchu na soutěži ve zpěvu. Př. Josef Hilgart obsadil v roce 1988 9. místo na mistrovské soutěži v Orlové a v roce 1991 př. Jiří Vrba obsadil 2. místo na Mistrovství světa v jugoslávském Splitu, což byl a dosud je historicky největší úspěch našeho člena. Škoda je, že jsme neuměli tohoto výsledku lépe využít k prezentaci a propagaci chovu zpěvných kanárů mezi chovatelskou veřejností.
  Všechny soutěže ve zpěvu pořádané naší organizací od roku 1989 vyhráli ptáci Miloslava Macána, na 2. a 3. místě se vystřídali ptáci z chovů Josefa Hilgarta ze Sence, Otakara Vacovského z Klatov, Vladislava Bóka z Chotěšova, Josefa Čecha z Heřmanovy Hutě, Josefa Kubáta z Kyšic a Zdeňka Kocába ze Staňkova.
  Dalšího cenného úspěchu dosáhl př. Miloslav Macán v roce 2007 na 71. mezinárodní mistrovské soutěži v Čáslavi obsazením 3. místa. Poslední roky se mistrovské soutěže zúčastňují jen př. Macán a př. Kocáb. Je škoda, že se takto nemůžeme zúčastnit i soutěže organizací, v níž se počítají výsledky tří členů. Jednou z příčin neúčasti dalších členů je velká obměna členské základny a obava nových členů z neúspěchu na této vrcholné akci. Z 21 členů jsou jen čtyři lidé v organanizaci déle než 10 let. Noví členové mají cíl alespoň odchovat mladé kanáry a učit se poznávat jejich zpěv a techniku odchovu.
  V současné době má naše organizace 21 členů. Tito členové pocházejí z celého Plzeňského kraje, když přímo v Plzni žijí jen dva. Organizace má nyní sídlo ve Staňkově, Jiráskova 341 u př. Miloslava Macána.
  Předsedou organizace je př. Zdeněk Kocáb, jednatelem př. Miloslav Macán, pokladníkem př. Petr Felix, všichni ze Staňkova. Předsedou RK je Karel Krejčíř z Nýrska a členy RK jsou Josef Čech z Heřmanovy Huti a Vlastimil Švejda z Plané u Mariánských Lázní. Zapisovatelem je Jiří Buček z Plzně. V našich řadách máme od roku 2007 i jednoho posuzovatele, Ing. Jiřího Lucáka z Chudenic.
  Při příležitosti 100. výročí obdrželi svazová vyznamenání za zásluhy o chovatelství III. stupně a bronzový odznak př. Zdeněk Kocáb a Ing. Jiří Lucák, vyznamenání za zásluhy o chovatelství II. stupně a stříbrný odznak př. Miloslav Macán. Všichni členové obdrželi pamětní listy za propagaci chovu zpěvných kanárů.
  Hlavním úkolem členů do budoucna je získávat pro činnost nové zájemce a pokračovat tak v tradici chovu kanárů na Plzeňsku, a tím i nepřímo chránit přírodu náhradou kanára v kleci pro zpěv a radost na úkor volně žijících pěnkavovitých ptáků.

Žádné komentáře:

Okomentovat