středa 3. dubna 2013

Úhyny kanářích samiček při hnízdění

Období rozmnožování klade na kanáří samičky mimořádné nároky. Jejich důsledkem mohou být náhlé úhyny, a to před snášením, během snášení nebo až při vysezování. Taková samička je často považována za pevně sedící na snůšce, dokud chovatel nepozná smutnou skutečnost. Přitom předchozího dne byla samička naprosto zdravá. Příčinou bývá tzv. žloutková peritonitida, akutní bakteriální zánět pobřišnice nebo jiných orgánů. Tyto bakterie pocházejí ze žloutku, do něhož se dostaly při jeho tvorbě. Mohou to být např. bakterie Escherichia coli, běžně se vyskytující v trávicím traktu a pro neoslabený organismus neškodné. Situace může být komplikována megabakteriózou, rovněž u kanárů běžnou. Právě tak zněl nález několika vyšetření v loňské sezóně, bohužel až v jejím závěru, kdy už nemohl být využit. Mezi předními chovateli harckých kanárů u nás je v poslední době dobrým zvykem podělit se o tyto poznatky ku prospěchu ostatních. Většinou se jich pak několik domluví na společném nákupu léků a ušetří tak obvykle čas i peníze.
Tak je tomu i v tomto případě, kdy léky opravdu nebyly levné. Věříme, že přeléčení chovných kanárů před sezónou nám pomůže problém vyřešit. Jen těžko bychom asi hledali chovatele, který popsané nepříjemnosti nezná. Každoročně tak končí přinejmenším každá desátá samička, někdy i více. A jak často jsou to právě ty, v něž vkládáme největší naděje! Na rozdíl od dob minulých existují dnes veterináři, kteří jsou schopni odhalit skutečné příčiny problémů i u kanárů. Představuje to řadu náročných vyšetření a nemalé náklady. U většiny našich chovatelů kanárů je bohužel pravidlem veterináře nekontaktovat a o svých potížích mlčet. Naopak ti vyspělí chovatelé, kteří nelitují času a výdajů a pak neváhají své poznatky poskytnout kamarádům, posunují našeho koníčka vpřed a zasluhují uznání. Výčet kanářích nemocí zjištěných u nás v poslední době je úctyhodný a nepochybně se bude dále rozšiřovat. Jsou to jak nemoci snadno léčitelné, tak problémy vážné s nepříznivými prognózami. Mezi ty prvé patří naštěstí roztočové záněty dýchacího ústrojí, k druhým řadíme zejména nemoci způsobené prvoky (např. atoxoplazmóza), viry (ptačí neštovice, polyoma virus) a houbami (megabakterióza). Dramatický průběh s úhynem velké většiny chovu mívá systémová forma neštovic u kanárů. Zabráníme-li invazím krev sajících cizopasníků (čmelíci, všenky a komáři), kteří přenášejí nebezpečné viry a prvoky, ochráníme své kanáry před mnoha vážnými problémy.

Autor článku: Pavel Pivoňka

Žádné komentáře:

Okomentovat