úterý 1. ledna 2013

Roztoči dýchacích cest u kanárů – boj nekončí

   Roztoči druhu Sternostoma tracheacolum trvale sídlí a rozmnožují se ve složitě členěném dýchacím ústrojí ptáků různých skupin po celém světě. U nás údajně často cizopasí na křepelkách, koroptvích, holubovitých a andulkách. Velmi vážně postihují kanáry a zejména amady nádherné (guldy). Způsobují mlaskavý kašel, sípání, ztrátu hlasu, dýchavičnost (otevírání zobáku, výrazné pohyby těla, křídel a ocasu provázejí každý dech), pomalé chátrání organismu a smrt. Jejich životní cyklus trvá 2 – 3 týdny. Zdravý pták se nakazí, je-li krmen nemocným, nebo vypije-li kontaminovanou vodu. Až nyní se objevily určitější údaje o přenosu a generační době – dosud vždy bylo uváděno, že tyto skutečnosti nejsou spolehlivě zjištěny. Zdrojem těchto cenných poznatků jsou webové stránky společnosti VETAFARM – australského výrobce nejnovějšího přípravku SCATT, určeného k potírání těchto roztočů (a současně vápenky, syngamů, škrkavek, vlasovek a dalších vnitřních a vnějších cizopasníků, na tasemnice nepůsobí). Přípravek se kape na hřbet mezi ramena – jedna kapka na 15-30 g tělesné hmotnosti (kanár váží 20-30 g). Obvykle stačí jediná aplikace. Preventivní podávání 3x – 4x ročně spolehlivě zamezí onemocnění. 
Radost z nového účinného pomocníka skončila v okamžiku zjištění, že SCATT není u nás registrován a tudíž jej lze získat jen z ciziny ( je nabízen z USA za 9,06 $ 20 ml na adrese www.birds2grow.com).
Alternativou se jeví u nás dosažitelný přípravek Cydectin (nejmenší balení 50 ml cca 1000 Kč). Jeho účinná látka moxidectin je v něm 10x vyšší než ve Scattu. Velkou výhodou je možnost podávat jej 1000x zředěný v pitné vodě. Je vša nutno přípravek nejprve dobře promísit se stejným množstvím čistého lihu a teprve pak doplnit vodou (např. 1 ml Cydectinu promísit s 1 ml lihu a doplnit vodou do 1 litru). Tento roztok se podává jako jediný zdroj pití po dobu 24 hodin. Kanáry je velmi dobře přijímán a nelze zjistit jakoukoli změnu v jejich projevech. Samečkové v den podání i ve dnech následujících normálně zpívají.


   Léčbu jsem vyzkoušel na 15 kanárech před 14 dny a tři dny nato jsem přeléčil všechny zbývající z celkového počtu 115. Před léčením se asi u poloviny kanárů dalo pozorovat ztížené dýchání provázené pohyby celého těla, další projevy však ještě ne. Dnes je patrné výrazné zlepšení – mírné známky ztíženého dýchání jsou patrné ojediněle.
Pro srovnání uvedu podrobný záznam průběhu předchozí léčby svých kanárů: “Na školení posuzovatelů zpěvných kanárů 11. listopadu 2001 zazněla informace o perorálním podávání přípravku Ivomec – 1 ml Ivomecu smíchat s 1 ml čistého lihu a rozředit s 1 litrem vody. Podat jako jediný zdroj pití 1 den. Své kanáry se jsem takto léčil 17. a 26. listopadu 2001. Většina kanárů trpěla dýchacími potížemi, většinou vážnými – prvé známky zlepšení až kolem 28. listopadu 2001. Vyléčeni nebyli všichni a obtíže se postupně vracely, takže léčba opakována 2. února 2002 ve 12 hodin (ukončena po 24 hodinách). tentokrát koncentrace 1.33 ml Ivomecu/l vody. Další podání 8. února 2002 od 9 do 15. hodiny příštího dne (koncentrace 1,67 ml/l vody), 28. února a 10. března 2002 (2ml/l vody). Zakončeno 1. dubna 2002 (3ml/ l vody)”.
Ne zcela uspokojivé výsledky prvních dvou aplikací Ivomecu jsem řešil několikanásobným opakováním s postupným zvyšováním koncentrace a příležitostným mírným prodloužením aplikace. Ani to nezpůsobilo kanárům sebemenší obtíže a účinek byl nakonec vynikající, protože po celou dobu hnízdění dýchali ptáci bezvadně. Mírné problémy se objevily až s nástupem sychravého počasí v září. Účinnou látkou Ivomecu je ivermectin , patřící do stejné skupiny jako moxidectin. V obou případech se jedná o velmi účinné moderní preparáty, které znemožňují předávání nervových vzruchů do svalů zmíněných skupin ekto- a endoparazitů. Obratlovcům by tyto látky teoreticky mohly při předávkování způsobit poruchy mozku a míchy. Proto je nutné nepoužívat je častěji a ve vyšších koncentracích než je nutnépro kontrolu cizopasníků. Ivomec a Cydectin jsou si vlastnostmi velmi blízké. Oba mají 1% koncentraci účinné látky a jsou určeny pro injekční aplikaci velkým přežvýkavcům proti stejným skupinám cizopasníků. Před nimi chrání jedno podání poměrně dlouhou dobu – u Cydectinu uvádí výrobce pro jednoho parazita 100 dnů, pro jiného dokonce 180 dnů. Při podávání kanárům výše zmíněnými způsoby patrně přetrvává dostatečná koncentrace v organismu nejméně 3 týdny – jinak by při délce životního cyklu roztočů (účinná látka neničí vajíčka) nemohla postačit jediná aplikace k vyléčení , jak je tomu u Scattu. S tím souvisí i skutečnost, že léčebné účinky bývají patrny většinou až po dvou týdnech. Takto pozvolný úhyn roztočů je příznivý pro zotavování dýchacího ústrojí. Není tedy nutné bránit antibiotiky zánětům z rozkládajících se roztočů.
Podle některých publikovaných zkušeností je moxidectin proti roztočům dýchacích cest podstatně účinější než ivermectin. Teprve další zkoušky nám umožní stanovit optimální koncentraci, dostatečnou pro kontrolu roztočů při pravidelném podávání 3 – 4x do roka. Je totiž zřejmé, že představa trvalého vyléčení našich chovanců je nereálná. Doplňování chovu a nemožnost kanáry u všech chovatelů dokonale izolovat od volně žijících ptáků spolu s vysokou nakažlivostí v praxi vždy znamenají opětovný výskyt potíží po několika měsících. Přípravky Ivomec a zejména Cydectin slibují být v tomto boji vynikajícími pomocníky.Autor článku: Pavel Pivoňka

Žádné komentáře:

Okomentovat