úterý 14. ledna 2014

Pár slov ..

Přes 50 let chovám nepřetržitě harcké kanáry. Poslední roky jsem provozoval i vlastní internetové stránky na adrese www.kanari.e-prezentace.net  (tento web je bohužel již minulostí) a nyní se pokouším navázat zde, na nové adrese www.chovkanaru.cz . Na původních stránkách jsem s lidmi vedl diskusi o jejich chovu. Proto bych se rád podělil s chovateli o poznatky, které jsem za tuto dobu získal.


Velmi často mi byl položen dotaz, který začínal solvy: Ulétl nám kanárek, vrátí se? Nebo chytili jsme na zahradě kanára či soused nám dal chyceného kanárka“
  Dle těchto dotazů považuji za vhodné prezentovat můj názor na volné pouštění ptáků po obytných místnostech a seznámit chovatelskou veřejnost s nástrahami, které takového ptáčka mohou potkat a kterým by se měl chovatel vyvarovat, než otevře dvířka klece a kanára vypustí.  Za prvé musí zkontrolovat zda jsou zavřena dveře a okna. Na těch by měla být záclona, aby pták zaregistroval tuto překážku  a nenarazil za letu do skla.  Dále je před otevřením klece třeba zkontrolovat přítomnost kočky či psa. Jejich přítomnost by mohla mít pro ptáčka fatální následky. Dostal  jsem například kuriozní dotaz, proč pes po několikaletém soužití s kanárem jej najednou zakousl. Odpověděl jsem pisatelce, že pes věkem pravděpodobně slepne a vyhodnotil si letícího kanára proti sobě jako nebezpečí a tak po něm chňapl. Majitelka šla se psem k veterináři a ten moji domněnku potvrdil. Pes měl problém se zrakem. Bohužel  není to jediný případ. O pouštění ptáka, by měli být informováni i ostatní členové domácnosti, protože se často stane, že jeden kanára pustí, další o tom neví, otevře okno a vyvětrá a tím ptáka nevědomky vypustí do volné přírody. Možnost úletu nastává, když u vchodu zazvoní návštěva, v tom okamžiku zapomenete na puštěného kanára , necháte otevřeno a jdete vítat příchozí. Dalším nebezpečím jsou jedovaté pokojové rostliny, které ptáci s oblibou uštipují. Nebezpečné bývá  i první pouštění, kdy je pták po delším pobytu v kleci a není rozlítán a seznamuje se s prostředím, že zapadne do mezery za nábytek a v případě nepřítomnosti chovatele tam může uhynout a bude nalezen až při malování bytu. Nebezpečné jsou rozpálené kouřovody a plotýnky  elektrospotřebičů . Pohled na ptáka bez prstů , jen s pahýlem není nikterak vábný. Nebezpečné na utonutí jsou nádoby s čistou teplou či studenou vodou. Proto jsem toho názoru, že je lépe pořídit pro kanára raději větší klec, než jej vystavovat těmto nástrahám.  Ještě nikde nebylo prokázáno, že se kanár, který byl pouštěn, dožije vyššího věku a více zpívá, než kanár, který je stále v kleci. Častou otázkou je, že z kanára začalo padat peří. Pokud je tento dotaz zaslán koncem června, je to v pořádku. V této době staří kanáři začínají s výměnou opeření. Problém je, když se kanárek rozpeří například v prosinci nebo v lednu. Při diskuzi s jejich majiteli jsem zjistil, že se to v mnoha případech stalo po nákupu nového krmiva. Tazatelé častokrát napsali: „Koupili jsme krmivo obohacené o vitamíny a kanárek začal pelichat.“ Můj názor je, že dnes je možné koupit krmivo od mnoha výrobců a každý výrobce má ve směsi jiné poměry složení zrnin a touto náhlou změnou se nežádoucí pelichání vyvolá. Chovatel by měl koupit krmivo najednou na celý rok a ne během roku přecházet na jiného dodavatele. Tak předejde těmto prudkým změnám a následným problémům.
   Mám zkušenost, že je dobré dát k prodanému ptáčkovi i krmivo, aby nový majitel viděl, čím byl kanárek krmen a snažil se mu takovou potravu dále zajistit. Kanár se pak v novém prostředí i lépe aklimatizuje.
V době proletu ve volieře považuji za vhodné podávat mladým kanárům vodu a krmivo do různých typů napáječek a krmítek. Předejte se tím problémům u nového majitele, kde je v jiném prostředí, v jiné kleci. Ptáček pak snáze najde zdroj vody a krmiva. Barevní a postavoví kanáři takto naučení, pak bez problémů  najdou vodu ve výstavní kleci.
   Často dostávám dotaz, zda nevím, mají-li lidé doma v kleci samečka či samičku. Je zajímavé, že se tímto neobrátí na toho, kdo jim kanára prodal. Je smutné, když tazatelka napíše, že koupila letošního mladého samečka kanára v březnu nebo začátkem dubna v obchodě se zvířaty a že jí nezpívá. Takového mladého ptáčka nemůže prodat člověk, který si říká chovatel, ale jen obchodníka a množitel. Správný chovatel chce přece vědět co odchoval, jak bude pták vypadat v dospělosti a proto je začne přenechávat ostaním zájemcům až jsou řádně přepeřeni a samečci předvedou svůj zpěv. To samé platí a u chovatelů barevných a postavových kanárů, kde se posuzuje jejich barva a postava. V té době již většinou není problém poznat jejich pohlaví.
   Mezi chovateli se také občas hovoří o tom, jak jsou kanáři nároční na odchov a na prostředí, kde se chovají.  Mám s tímto zajímavou zkušenost. V květnu 2009 náhle zemřel přítel Josef Čech z Heřmanovy Hutě, který měl v té době 8 samečků a 16 samiček kanárů. Většina samic již hnízdila. Chov měl umístěn v obytné místnosti. Jeho synové v chovu již pokračovat nechtěli, tak zavolali, abych si pro celý chov přijel, jinak že vše odvezou do obchodu. Protože se jednalo o kvalitní kanáry a část byla z dovozu, tak jsem s kamarádem všechny ptáky i s chovnými regály převezli do mého bydliště ve Staňkově. Část jsem jich umístil na půdu a část do garáže. Pod samičkami bylo nalíhnuto 30 ks mláďat. Největší při manipulaci opustilo hnízdo, nejmenší byla právě narozená. Během převozu jsme měli chovné samičky společně s hnízdem a mláďaty, popřípadě samečkem v jedné školní klícce. Přestěhování jsme provedli v odpoledne  od 16. do 19. Hodiny. Bohužel jsme si při chytání nezapsali, v které pásovnici, která samička či pár byl . Tak se stalo, že byli umístěni do jiných. Párovnice jsou sice shodné, ale v různé výšce, regál má čtyři patra. S kanáry jsme převezli i krmení, které kolega používal a na jaké byli kanáři byli kanáři naučeni.  Večer po 20. Hodině jsem provedl kontrolu nakrmení m mláďat a skoro všechna jsem musel nakrmit namočeným dětským piškotem. Jedno mládě jsem ined utratil. Mělo křivé a vyvrácené nohy. Všechny samice na hnízda na noc zasedly. Ráno jsem jim podal doma dělanou vaječnou míchanici, kterou krmím i s mými kanári a míchanici souchou, kterou byli krmeni dříve. Samice hned všechna mláďata začaly krmit a všech 29 ks úspěšně odchovaly. Kdybychom převezli i všechna vajíčka, která jsme tam nechali a nepovažovali jejich převoz předem za ztracený, tak by snad samičky i mladé vylíhly. Celou chovnou sezonu jsem ptáky krmil krmivem, které jsem s nimi přivezl. Mladé samečky z tohoto odchovu jsem na podzim zaklíckoval do školy zpěvu a kolekce z nich sestavená vyhrála soutěž ve Staňkově. Poté jsem je ještě poslal na mistrovskou soutěž. Tak se náš kolega naposledy zúčastnil soutěže im memoriam.
Chovatelé kanárů postavových a často i harckých tvrdí, že nelze tyto kanáry chovat společně, že harčtí kanáři pochytí vysoký zpěv a ostré výtahy od ostatních, místo toho aby zpívali svůj dutý a hluboký zpěv. Příliš tomu nevěřím, protože ve společných prostorách, oddělené od sebe jen pletivem voliery, chovám harcké, červené, červené mozaikové a  kanáry postavové Glostry a Fife Fancy. I přesto moje kolekce harckých kanárů obsadila 3. Místo na mistrovské soutěži v roce 2007 v Čáslavy.  Pokud toto platí a je to uvedeno i v knihách a různých časopisech, tak s nadsázkou tvrdím, že si to autoři sami nevyzkoušeli a nebo že jsou moji kanáři úplně hloupí nebo hluší.

Chovatelé barevných a postavových kanárů vyzkoušejte si chov harckých kanárů a rozšiřte naše řady. Rádi Vás uvítáme. 

Žádné komentáře:

Okomentovat